• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Φ. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ' | 27 Δεκεμβρίου 2011, 21:55

    Διαβάζοντας με προσοχή τη διάταξη αυτή, εκτιμώ ότι ο νομοθέτης στο εδάφιο στ. της παραγράφου 1 (στ) Κάθε άλλη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών σε σχέση με τις δραστηριότητες του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.) νοεί ΚΑΙ τα νομίμως λειτουργούντα Τουριστικά Γραφεία τα οποία παράγουν, διαφημίζουν και πωλούν τέτοιες τουριστικές υπηρεσίες υπαίθρου. Δηλαδή αν κατάλαβα καλά το Τουριστικό Γραφείο αδειοδοτείται δυνάμει του ν.393/1976 και εφόσον επιχειρεί και σε υπαίθριες υπηρεσίες του παρόντος άρθρου 2 καλείται να αδειοδοτηθεί και κατά το άρθρο 3 και 5 του παρόντος. Εάν οι συλλογισμοί μου είναι ορθοί, μου γεννώνται τα παρακάτω ερωτήματα: α)Εάν δύναται να αδειοδοτηθεί για Υπηρεσίες Υπαίθρου φυσικό πρόσωπο; β)Εάν ο πάροχος των υπηρεσιών αυτών είναι νομικό πρόσωπο υπό την μορφή Σωματείου κατά Α.Κ.θα υποχρεωθεί στην ειδική αυτή αδειοδότηση; γ)Εάν ο διοργανωτής και ο έχων την διαφήμιση είναι Σωματείο και σε "ομειχλώδη συνεργασία" με Τουριστικό Γραφείο πωλητής είναι το Τουριστικό γραφείο ποιός πρέπει να αδειοδοτηθεί και προς τι; (αυτό εφαρμόζεται σήμερα στη πράξη) δ)Εκτιμώ, κατά την άποψη μου το στ εδάφιο, θα πρέπει να διατυπωθεί " Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε σχέση με τις δραστηριότητες του άρθρου 2 του παρόντος νόμου." ώστε η υπό έκδοση ΥΑ του άρθρου 3 να ορίζει τις ειδικές προϋποθέσεις για κάθε φορέα-πάροχο, επί ίσοις όροις, για την ίδια δραστηριότητα.