• Σχόλιο του χρήστη 'ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ' | 28 Δεκεμβρίου 2011, 11:21

    Είναι αναγκαίο οι ΟΣΔ που ασκούν δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης να περιοριστούν σε ένα ενιαίο φορέα, ο οποίος να περιλαμβάνει τόσο τους δικαιούχους των πνευματικών όσο και των συγγενικών δικαιωμάτων. Η αμοιβή πρέπει να είναι ενιαία ανά επιχείρηση, ώστε ο χρήστης ξενοδόχος να γνωρίζει ότι για το οπτικοακουστικό προϊόν της τηλεόρασης καταβάλλει μια αμοιβή σε ένα φορέα. Εξάλλου, ο ενιαίος φορέας θα λύσει τα θέματα της συνεχούς εμφάνισης νέων διεκδικητών δικαιωμάτων και θα εξορθολογίσει τις αμοιβές όσον αφορά το βάρος του κάθε δικαιούχου στο προστατευόμενο έργο.