• Σχόλιο του χρήστη 'Παπακωνσταντίνου Δημητριος' | 29 Δεκεμβρίου 2011, 23:48

    Προσεγγίζοντας εννοιολογικά τον αγροτουρισμό σαν υποσύνολο του τουρισμού της υπαίθρου (πρώτο λάθος ) αισθάνομαι την ανάγκη να διεκρινιστεί ενα κρίσμο σημείο στον ορισμό του αγροτουρισμού : "3. Αγροτουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων, που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις. .." Διερωτώμαιμε σχετικά με τον πιο πάνω όρισμό που δεν διεκρινίζει αν δραστηριότητες που συνδέονται με το πολιτιστικό περιβάλλον περιοχών που εμπεριέχουν και τον κυνηγετικό τουρισμό αν μπορούμε να τις θεωρήσουμε αγροτουρισμό ; Προτείνεται οιαδήποτε δραστηριότητα που συνδεεται με κάθε μορφή κυνηγετικού τουρισμού που περιλαμβάνει εκτροφή ζώων και ελεύθερη κυνηγετική ζώνη να μη θεωρείται αγροτουρισμός . Τεκμηρίωση: Δεν μπορεί να θεωρούμε ψυχαγωγία δραστηριότητες που περιέχουν ασκηση βίας πάνω σε όντα που αισθάνονται . Το δικαίωμα κάποιων να αφαιρούν ζώα απο το βιότοπό τους για ψυχαγωγία συγκρούεται με το δικαίωμα άλλων να τα απολαμβάνουν στο βιότοπο τους φωτογραφίζοντας τα και παρατηρώντας ή μελετώντας τα . Το κυνήγι εθίζει τα ποαιδιά μας στην πιο ανέντιμη συμπεριφορά στο καρτέρι ή παραμόνεμα και στη παγίδευση άλλων όντων την ώρα που ξεκουράζονται ή πίνουν νερό ή παίρνουν τη τροφή τους . Στα άλλα όντα με βάση το άν αισθάνονται πόνο ,σήμερα αποδίδουμε εγγενή αξία και δικαιώματα για να υπάρχουν σαν μορφές ζωής δίπλα μας που αξίζουν το σεβασμό μας Απο την "Παγκόσμια χάρτα των πρασίνων " Περιβαλλοντική ηθική και ζώα : http://www.askjim.gr/agro/?s=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B6%CF%8E%CE%B1&task=search