• Σχόλιο του χρήστη 'Παντελής Πρέζας' | 1 Ιανουαρίου 2012, 19:18

    Νομίζω πως είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που παρέχεται στο δημόσιο για να ελέγξει τα δικαιολογητικά. Για το σημερινό δημόσιο, είναι "ασφυκτικά" τα περιθώρια. Για το δημόσιο όπως πρέπει να είναι, το χρονικό περιθώριο που παρέχεται στις αρμόδιες υπηρεσίες είναι υπερβολικό. Θα πρέπει κάποιος να αρχίσει π.χ. εφέτος την άνοιξη τη διαδικασία για να αδειοδοτηθεί και να δουλέψει του χρόνου το καλοκαίρι. Προτείνω να εξετασθεί κάποιες από τις διαδικασίες αδειοδότησης να ενταχθούν στην e-πολεοδομία.