• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ' | 19 Μαΐου 2011, 16:55

    Κύριοι, Όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος (ιγ)''ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ'', Έχω να σχολιάσω τα εξής: Τα σκάφη ολικής ναύλωσης ξεκινούν τα ναύλα τους κατά κανόνα από το λιμάνι βάσης τους (home port)και στην τιμή πάντα περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετάβασης η επιστροφής του σκάφους στην βάση του, οπότε τίθεται το ερώτημα ''γιατί να χρειάζεται να εκδίδονται ειδικές άδειες (άρθρο 4 παράγραφος γ' ) ώστε το σκάφος να μπορεί να αποπλεύσει χωρίς επιβάτες προς άλλο λιμένα για την παραλαβή επιβατών;'' και όχι να αναχωρεί από τον αρχικό λιμένα (ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ) με θεωρημένο ναυλοσύμφωνο και ετοιμο καθ'ολα (πετρελαια, εφόδια κ.λ.π) για την επιβίβαση επιβατών και με υποχρέωση του Πλοιάρχου να αποστείλει στην αρμόδια λιμενική αρχή θεωρημένη λίστα επιβατών από την λιμενική αρχή του λιμένα επιβίβασης των επιβατών. Σχετικά με το άρθρο 3 παράγραφος (4)''ΝΑΥΛΩΣΗ'' Αναφέρεται ότι ''στην κατάσταση των επιβαινόντων δεν επιτρέπεται αλλαγή εκτός εάν η επιβίβαση αυτή προβλέπεται ρητά από το ναυλοσύμφωνο''. και στο άρθρο 4 παράγραφος (4) ''ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ'' Αναφέρεται ότι ''εάν επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων ο Πλοίαρχος υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην λιμενική αρχή'' Το αρχικό μου σχόλιο όσον αφορά τα παραπάνω είναι ότι υπάρχει μερική ασυμφωνία. Και λόγω της πολυετούς μου εμπειρίας στον χώρο αυτό έχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις: 1.Τα ναυλοσύμφωνα στις περισσότερες των περιπτώσεων υπογράφονται πολλούς μήνες προτού την έναρξη του ταξιδιού οπότε είναι εύκολος εννοούμενο ότι ο ναυλωτής δεν γνωρίζει επακριβώς ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι του την περίοδό που θα πραγματοποιηθεί το ναύλο. 2. Πολλές φορές κατά την διάρκεια του ναύλου ο ναυλωτής επιθυμεί να αλλάξει τους καλεσμένους του και χαρακτηριστικά μπορώ να αναφέρω κάποια παραδείγματα όπως(εκκίνηση του ναύλου με ανθρώπους που έχουν να κάνουν με επαγγελματικές υποχρεώσεις και στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού αντικατάσταση τους από φίλους για πιο χαλαρωτικό ταξίδι, περιπτώσεις διαφωνιών μεταξύ τους και αποχώρηση από το σκάφος κάποιων, ξαφνικές επαγγελματικές υποχρεώσεις που κάποιος η κάποιοι από τους επιβάτες αναγκάζονται σε ξαφνική αποβίβαση από το σκάφος.) για τα παραπάνω και πολλούς ακόμα διαφόρους λόγους νομίζω ότι πρέπει να ισχύει το άρθρο 4 παράγραφος 4 ''ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟ''δηλαδή θεώρηση της μερικής μεταβολής επιβαινόντων και ίσως εγγραφή του Πλοιάρχου στο ημερολόγιο γέφυρας του πλοίου και όχι το αρθρο 3 παραγραφος (4)''ΝΑΥΛΩΣΗ'' που ουσιαστικά θα πρέπει να έχεις τους ίδιους επιβάτες και σε αντίθετη περίπτωση κάποιος καταλαβαίνει ότι πρέπει να γίνει διακοπή του ναύλου. Με εκτίμηση, Νικόλαος Δεμερτζής Πλοίαρχος Ε/Γ-Τ/Ρ Ο'ΝΕΙRO Γ.Γ. ΕΝΩΣΗΣ ΑΞ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡ/ΤΩΝ ΕΠΑΓ/ΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ