• Στα πλαίσια ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας, είναι απαραίτητο όπως και σε κάθε άλλο καταδυτικά ανεπτυγμένο προορισμό να μην υπάρχει περιορισμός στη χρήση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (μεγαλύτερων των 7 μέτρων) και για την εξυπηρέτηση καταδυομένων μέσω των παροχέων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής (Ν 3409/2005). Οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητο να παρέχονται είναι : Εκπαίδευση Αυτοδυτών ή/και Καθοδηγούμενες Καταδύσεις στη διάρκεια ημερήσιας θαλάσσιας περιήγησης ή στη διάρκεια ταξιδιού αναψυχής μεγαλύτερου των 12 ωρών. Οι παραπάνω πρακτικές είναι ιδιαίτερα συνηθισμένες σε προορισμούς όπως η Ερυθρά Θάλασσα, η Καραιβική, οι Μαλδίβες κ.α. Η παρατήρηση αφορά πιθανούς περιορισμούς που μπορεί να προκύψουν κατά την ερμηνία των παρακάτω : Αρ 1 – Παρ 1,β «…χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ή και περιήγησης…» Αρ 3 – Παρ 1,β «…έχει ως αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή ή/και την περιήγηση…» Αρ1 – Παρ στ «…εκτελεί ημερήσιες θαλάσσιες περιηγήσεις…»