• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ' | 20 Μαΐου 2011, 22:31

    Με μία γρήγορη ματιά το νέο Σχέδιο Νόμου είναι αντιγραφή του παλιού Ν 2873/1999. Το θετικό είναι η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των άρθρων 1-4 του Ν. 3790/2009, η οποία ΟΜΩΣ θα πρέπει να ισχύει ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Τα κατ’ ελάχιστον ασφαλιστικά όρια, είναι μικρά ιδιαίτερα για ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ.... Κατά τα άλλα, διαφαίνεται μία πρόθεση για τακτοποίηση και ρύθμιση καταστάσεων συμφερόντων ατόμων και ομάδων και όχι του ΚΛΑΔΟΥ του yachting. Αντί να εναρμονίζεται στην επικρατούσα τάση απελευθέρωσης των λεγόμενων κλειστών επαγγελμάτων και την εφαρμογή του ΦΠΑ σε όλες τις συναλλαγές, το Σχέδιο αυτό ενισχύει την συντεχνιακή αντίληψη της ανάπτυξης, με πλήθος απαλλαγών και περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, πολλές από τις διατάξεις του Σχεδίου όπως ενδεικτικά αυτές των άρθρων 2 παρ. 1 περ ζζ)[αν είναι δυνατόν !!!!], 10 παρ. 1β, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3844/2010 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123.