• Σχόλιο του χρήστη 'zafiris' | 14 Φεβρουαρίου 2020, 13:14

    Πριν καταργηθούν Υπηρεσίες θα έπρεπε τουλάχιστον να λειτουργήσουν κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα για να δοκιμασθούν όταν μάλιστα δεν υπάρχει καμία χρηματική επιβάρυνση του Υπουργείου από τη λειτουργία τους. Επίσης αντί να καταργηθούν θα μπορούσαν να δοθούν σε αυτές περισσότερες αρμοδιότητες για να διευκολυνθεί και η λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας. Στη Θεσσαλονίκη, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος υπάρχουν Ανώτατοι Αξιωματικοί σε όλα τα σώματα ασφαλείας και στρατιωτικά σώματα (στο βαθμό του Αντιστρατήγου) και φρονώ ότι και το Λιμενικό Σώμα θα έπρεπε να εκπροσωπείται από έναν τουλάχιστον Ανώτατο Αξιωματικό.