• Σχόλιο του χρήστη 'βασιλης' | 17 Φεβρουαρίου 2020, 09:29

    Όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά… όχι απλή μετάφραση, αλλά επίσημη μετάφραση από δικηγόρο (όπως στον ΑΣΕΠ) και όπως ορίζει ο νόμος.