• Σχόλιο του χρήστη 'john' | 24 Νοεμβρίου 2020, 22:03

    Ελλοχεύει ο κίνδυνος κατατμήσεων και διασπάθισης δημοσίου χρήματος, με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειονότητα των υπηρεσιών του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ προμηθεύεται τα ίδια είδη και είναι αποδέκτης ομοίων ή ομοειδών υπηρεσιών από τους ίδιους κατά κανόνα προμηθευτές. Με την προτεινόμενη διάταξη κυρίως καθίσταται ανέφικτη η οικονομία κλίμακος και η επίτευξη συμφερότερων τιμών ή συμφερότερων από οικονομικής άποψης προσφορών για το Δημόσιο και αναιρείται ο κεντρικός έλεγχος, όπως αποτυπώνεται στο ΠΔ 13/2018. Επίσης, δημιουργείται αναμφίβολα πρόσθετο και υπέρμετρο γραφειοκρατικό άχθος, χωρίς προϋπάρχουσα εκπαίδευση και τεχνογνωσία του προσωπικού που θα επιφορτιστεί με την υλοποίησή του, γεγονός που θα το εκθέσει και στον κίνδυνο του καταλογισμού. Τέλος, δεν εξασφαλίζεται η ομοιοτυπία και η ομοιομορφία των ειδών και των υπηρεσιών που θα αποτελούν το αντικείμενο της προμήθειας, οπότε εξ ορισμού η απογραφική του τακτοποίηση, η λογιστική του υποστήριξη, η ένταξη και η αλληλεπίδραση του με τις υφιστάμενες δομές, σχεδιασμό και εξοπλισμό θα καταστούν προβληματικές.