• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΟΥΕΝ - Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας' | 25 Νοεμβρίου 2020, 16:53

    Για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τους Πλοηγικούς Σταθμούς, αντί γραφείων προμηθειών, θα πρέπει να συσταθούν Αυτοτελή Τμήματα Προμηθειών, καθώς το αυτοτελές τμήμα αποτελεί ξεκάθαρη οργανωτική μονάδα με θέση Προϊσταμένου, ο οποίος επωμίζεται την ευθύνη της νόμιμης λειτουργίας της. Τα Αυτοτελή Τμήματα Προμηθειών στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τους Πλοηγικούς Σταθμούς πρέπει να στελεχωθούν με πολιτικό προσωπικό αντίστοιχης επιστημονικής κατάρτισης, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η διοικητική συνέχεια στο σύστημα προμηθειών, η οποία δεν πρέπει να διαταράσσεται από το σύστημα μεταθέσεων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.