• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 17 Ιανουαρίου 2023, 00:13

    Άρθρο 179 Σύμβαση ναυτολόγησης και ομηρία του ναυτικού. Θα πρέπει να συμπεριληφθεί και χαρακτηρισθεί ως κατάσταση ομηρίας η περίπτωση αδυναμίας επαναπατρισμού και ο εγκλωβισμός του ναυτικού εντός εγκαταλειμμένου παρά του πλοιοκτήτη πλοίου, ασχέτως γεωγραφικής θέσεως και υφής της εγκατάλειψης. Abandonment seafarers. Άρθρο 192. Αποτροπή επικείμενου κινδύνου από τον πλοίαρχο Ο πλοίαρχος δικαιούται … εφαρμόζεται το άρθρο 286 του Αστικού Κώδικα » Το 286 του Αστικού Κώδικα έπεται και συμπληρώνει το 285 του Α.Κ – Κατάσταση Ανάγκης, με το 286 να παραπέμπει διευκρινιστικά στο 44ον του υφισταμένου ΚΙΝΔ , όπου και διαβάζουμε: Η διάταξις 286 του ΑΚ περί αποζημιώσεως εφαρμόζεται αναλόγως. Βελτίωση της διατύπωσης στο νέο 192ον άρθρο.