• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΟΓΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' | 18 Ιανουαρίου 2023, 11:35

    Η 3η του άρθρου 85 αναφέρεται εμμέσως πλήν σαφώς στην απόδοση του πλοίου της οποίας πρόνοιες συναντάμε στην επονομαζόμενη Performance Clause του ναυλοσύμφωνου - ο εκναυλωτής υπόσχεται μεν αλλά δεν μπορεί και να δεσμευτεί για την καλή εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς, το ζήτημα της στιγμιαίας ή διαρκούς υποχρέωσης, προτείνεται (συμπληρωματικά) η χρήση της πρότασης: H απόκλιση της πραγματικής από την περιγραφείσα κατάσταση του πλοίου καθώς και η μη τήρηση – εφαρμογή όλων των υποσχέσεων περί της απόδοσης του, συνιστούν αιτίες καταγγελίας της σύμβασης μεταφοράς.