• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας' | 23 Ιανουαρίου 2023, 15:44

    Επί του άρθρου 153: Προτείνεται, έστω στην Αιτιολογική Έκθεση, να περιληφθεί διευκρίνηση αναφορικά με τα πλοία Κατηγοριών "Γ" και "Δ" (άρθρο 4 της οδηγίας 98/18/ΕΚ).