• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 24 Ιανουαρίου 2023, 13:44

    Επί του άρθρου 50: Η ρητή εξαίρεση εφαρμογής του άρθρου 479ΑΚ σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας πλοίου για τον πλοιοκτήτη γεννά σοβαρά ερωτηματικά καθώς αφήνει έκθετο τον κάθε δανειστή του πλοίου στην διαφυγή του μόνου περιουσιακού στοιχείου και τεχνηέντως αποξένωσή του από τον πλοιοκτήτη σε μία άλλη offshore μονοβάπορη εταιρεία. Είμαι περίεργος να μάθω τη θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά επ' αυτού. Δεν θα πρέπει να ψηφιστεί αυτή η διάταξη.