• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Ιατρίδης' | 25 Ιανουαρίου 2023, 16:57

    Ο συνδυασμός των άρθρων 115 παρ 2 και 107 έχει ως συνέπεια ο χρηματοδότης να ευθύνεται ως κύριος του πλοίου για τις απαιτήσεις τρίτων κατά του εφοπλιστή- χρηματοδοτούμενου. Αυτό με τη σειρά του είναι αποθαρρυντικό για χρηματοδότες και σίγουρα κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό. Μία λύση θα ήταν η ευθύνη του χρηματοδότη να περιορίζεται στις απαιτήσεις που απολαύουν προνομίου. Έτσι, ο "κίνδυνος" που αναλαμβάνει ο χρηματοδότης (πέραν του αμιγώς χρηματοοικονομικού) είναι ίδιος μ' αυτόν που τελικά έχει ο κάθε ενυπόθηκος δανειστής.