• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 25 Ιανουαρίου 2023, 17:12

    Για το άρθ. 66: Για λόγους ασφάλειας δικαίου σε ό,τι αφορά στις δημόσιες Αρχές (Λιμεναρχεία, Τελωνεία κλπ.), προτείνεται η προσθήκη, στο τέλος της παρ. 2, του ακόλουθου εδαφίου: «Η ανάθεση της πρακτόρευσης ισχύει έναντι των δημόσιων αρχών εφόσον γίνει εγγράφως».