• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Ζαχαροπούλου' | 6 Μαΐου 2016, 11:26

    Η ρύθμιση θεμάτων μιας εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρίας με νομοθετική παρέμβαση κρίνεται ως ιδιαιτέρως βλαπτική για την υγιή ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αποτελεί ευθεία κρατική παρέμβαση στη διοίκηση της εταιρίας υποκαθιστώντας τα προβλεπόμενα από το νόμο όργανα διοίκησής της.