• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας' | 6 Μαΐου 2016, 11:07

    Για ποιο λόγο επιλέγεται οι 25 θέσεις να καταλαμβάνονται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό και όχι από μονίμους δημοσίους υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών; Οι τρεις δικηγόροι και οι δύο δημοσιογράφοι που ακριβώς θα χρησιμεύσουν, γιατί επιλέγεται η έμμισθη εντολή, που δίνει τη δυνατότητα στους δικηγόρους να δικηγορούν και εκτός ΡΑΛ; Γατί προβλέπονται δύο θέσεις μετακλητών υπαλλήλων και μάλιστα άνευ συγκεκριμένων προσόντων; Γιατί οι 30 θέσεις προσωπικού μπορούν να γίνουν 50, σε μια Ρυθμιστική Αρχή που ουσιαστικά δεν έχει αντικείμενο λόγω έλλειψης ανταγωνισμού στα λιμάνια, την ίδια στιγμή που η ΓΓΛΛΠΝΕ, η οποία αποτελεί τον κεντρικό κρατικό θεσμό για τα λιμάνια της χώρας είναι διαπιστωμένα υποστελεχωμένη. Πως άραγε θα γίνει η στελέχωση της ΡΑΛ, βάσει ποιάς διαδικασίας θα επιλέγονται οι υπάλληλοι, γιατί δεν γίνεται ρητή αναφορά για διαδικασίες ΑΣΕΠ;