• Σχόλιο του χρήστη 'Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας' | 6 Μαΐου 2016, 11:07

    Δεν είναι κατανοητό για ποιο λόγο επιλέγεται η παροχή εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο της ΡΑΛ σε υφιστάμενα κατώτερα ιεραρχικά του κλιμάκια να μην δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ώστε να χαίρει άκρας διαφάνειας. Επίσης δεν είναι κατανοητό γιατί δεν προβλέπεται η εν γένει δημοσίευση των κανονιστικών πράξεων της ΡΑΛ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.