• Σχόλιο του χρήστη 'Βενετία' | 7 Μαΐου 2011, 16:27

    Στην δυνατότητα πραγματοποίησης αλιευτικού τουρισμού εφόσον αποτελεί μορφή εναλλακτικού τουρισμού θα πρέπει να συμπεριληφθούν εκτός απο τους επαγγελματίες αλιείς, και εταιρίες που ασχολούνται με θαλάσσιο οικοτουρισμό. Εστω και ως εξαίρεση με την απαίτηση ίσως κάποιων ειδικών προσόντων όπως π.χ σχετικές σπουδές.