• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Μόσχος' | 26 Αυγούστου 2010, 07:31

    Έπρεπε να είχε γίνει από τη μεταπολίτευση! Οι νόμοι θα πρέπει να τίθενται υπό κατηγορίες θεματικές ανάλογα με το περιεχόμενο. Συνεπώς καμία άσχετη τροπολογία σε οιονδήποτε νόμο διαφορετικής θεματολογίας! Επανέκδοση ολόκληρου του νόμου που υπόκειται σε τροπολογία ώστε να ισχύει εξ αρχής τροποποιημένος! Απαλοίφεται συνεπώς η ανάγκη επανακωδικοποίησης των ήδη κωδικοποιημένων νόμων και η ανάγκη δικηγόρων για την προσπέλασή τους!