• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτριος Τ. Διαμαντόπουλος' | 27 Αυγούστου 2010, 08:16

    Σκόπιμο θα ήταν να δοθεί στην ΚΕΚΗΝ και η αρμοδιότητα συγκροτήσεως, τηρήσεως και ενημερώσεως μιας ηλεκτρονικής βάσης νομικών δεδομένων με το σύνολο της ελληνικής νομοθεσίας, κωδικοποιημένης, ταξινομημένης, διασυνδεδεμένης και σχολιασμένης κατά το πρότυπο της EUR-Lex της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στην βάση αυτήν θα έχουν δωρεάν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Η ανάθεση μιας τέτοιας αρμοδιότητας ανταποκρίνεται πλήρως στο δεύτερο σκέλος της ονομασίας της Επιτροπής αυτής περί Ηλεκτρονικής Νομοθέτησης.