• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΗΣ' | 24 Ιουλίου 2016, 21:28

    που ξεκινά και κυρίως που τελειώνει η παρακολούθηση της συνναλλακτικής συμπεριφορας των συμμετεχόντων στο σύστημα ; ποιός θα εισπράττει ,ποιος θα θέτει τους όρους συναλλαγής και πότε θα γίνεται κάθε βήμα στον κύκλο μιας διαχείρισης;