• Σχόλιο του χρήστη 'Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία' | 3 Σεπτεμβρίου 2010, 11:41

    Στο Άρθρο 5 - Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και Ηλεκτρονικής Νομοθέτησης, στις αρμοδιότητες τις επιτροπής (παράγραφος β) να προστεθεί σχετική πρόνοια για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας ώστε το παραγόμενο περιεχόμενο να είναι προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία.