• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Παπαδάκης' | 5 Οκτωβρίου 2020, 15:19

    — Σχετικά με την ανάγκη απογραφής ατόμων με αναπηρία σε πανελλαδική βάση. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις από το εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό (Eurostat) για την επιτακτική ανάγκη να συμπεριλάβουμε τα άτομα με αναπηρία στη γενική απογραφή της Ελλάδας, το Σχέδιο Δράσης δεν κάνει καμία αναφορά στην συμβατική πια υποχρέωση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσία να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί εφικτό στην επόμενη γενική απογραφή πληθυσμού — το 2021 στη χώρα μας. Στην ετήσια (2019) έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ στην ενότητα που αφορά την ικανοποίηση αναγκών των χρηστών αναφέρεται ότι η η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει για το 2019: Ενσωμάτωση ερωτημάτων για τα άτομα με αναπηρία στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους 2019. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στην έρευνα του έτους 2018, με σκοπό την καταγραφή των ατόμων που χρήζουν φροντίδας ή υποστήριξης λόγω χρόνιων προβλημάτων υγείας, αναπηρίας ή ηλικίας, την ύπαρξη ή μη οικονομικής δυνατότητας των ατόμων αυτών για κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών, τους περιορισμούς που υφίστανται σε σωματικές και αισθητηριακές λειτουργίες και δραστηριότητες, τις δυσκολίες προσβασιμότητάς τους σε πεζοδρόμια, μέσα μαζικής μεταφοράς, καταστήματα ή Υπηρεσίες, στις προσαρμογές του χώρου εργασίας τους κ.λπ., πρόκειται να συμπεριληφθούν – κατόπιν αποτίμησης – και στην έρευνα του έτους 2019. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ να επεκταθούν από τις μεμονωμένες έρευνες (όπως η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών) στη Γενική Απογραφή Πληθυσμού της Ελλάδας με έναν τρόπο που θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε εικόνα των αναγκών των ατόμων με αναπηρία σε βασικές παραμέτρους όπως, τον συνολικό αριθμό των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, το είδος της αναπηρίας τους, το ποσοστό της και το επίπεδο της λειτουργικότητάς τους, τα δεδομένα που αφορούν την εργασιακή κατάστασή τους, και άλλα δημογραφικά δεδομένα όπως η ηλικία τους, το φύλο, το μορφωτικό - κοινωνικό - οικονομικό επίπεδό τους κ.ά. Τέλος, η απογραφή των ατόμων με αναπηρία με βάση το είδος της αναπηρίας τους, θα οδηγούσε σε καλύτερη κωδικοποίηση (ταξινόμηση) των αναγκών των ατόμων σε συνάφεια με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (φορείς του δημοσίου τομέα) που ανταποκρίνονται σε αυτές, μεμονωμένα ή συνδυαστικά. — Σχετικά με το ζήτημα της δικαστικής συμπαράστασης των ΑμεΑ. Τα θέματα που αφορούν τη δικαστική συμπαράσταση των ατόμων με νοητική αναπηρία (νοητική υστέρηση και συναφείς διαταραχές) δεν ρυθμίζονται επαρκώς στο Σχέδιο Δράσης. Ενώ η δικαστική συμπαράσταση αποτελεί εργαλείο για την προστασία ΑμΝΑ, σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και εν γένει την ανάπτυξη του δυναμικού του στον μέγιστο δυνατό βαθμό ως φυσικά πρόσωπα. Η δικαστική συμπαράσταση, που συχνά επιλέγεται στην στερητική μορφή της (πλήρη δικαστική συμπαράσταση) για τα άτομα με νοητική αναπηρία, για ευνόητους λόγους προστασίας τους αλλά και προκειμένου να γίνουν αποδέκτες υπηρεσιών (λ.χ. να ενταχθούν σε μία ΣΥΔ), δεν θα έπρεπε να συνδέεται κατά κανόνα με τη στέρηση του δικαιώματος ψήφου. Δείτε, για παράδειγμα, την ιστοσελίδα https://thistimeimvoting.eu. Προς ανάδειξη της σοβαρότητας του ζητήματος, αναφέρω ότι έξι (6) κράτη - μέλη της Ε.Ε. έχουν αλλάξει το καθεστώς του δικαιώματος ψήφου σε ΑμεΑ, ανεξάρτητα από την δικαιοπρακτική ικανότητά τους, ονομαστικά οι εξής χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Δανία, Ιρλανδία, Σλοβακία. Οι αλλαγές στις τρεις μεγαλύτερες από αυτές (τρεις πρώτες) έγιναν το διάστημα των τελευταίων 12 μηνών πριν τις πρόσφατες Ευρωεκλογές. Προς παύση της αυτόματης στέρησης του δικαιώματος ψήφου σε άτομα υπό δικαστική συμπαράσταση, προχωρούν επίσης το Βέλγιο και η Τσεχία, με νομοθεσία που θα προβλέπει να υποβάλλεται — ξεχωριστά από την αίτηση για δικαστική συμπαράσταση — αίτηση για αφαίρεση δικαιώματος ψήφου. Σε ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία με θέμα: “3η Δεκέμβρη 2019: Το αναπηρικό κίνημα ρωτά την ελληνική κυβέρνηση πως θα υλοποιήσει τις παρατηρήσεις / συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών”, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφερε ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία το νομοθετικό πλαίσιο για το δικαίωμα ψήφου για άτομα που τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Αυτή η ανακοίνωση θέτει ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, για την διασφάλιση ενός βασικού δικαιώματος των ευρωπαίων πολιτών, για όσα άτομα έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν με την ψήφο τους τις επιλογές τους ως προς την κοινή ευρωπαϊκή αλλά και εθνική πολιτική της χώρας μας. Φυσικά, η δυνατότητα των ατόμων με αναπηρία να ασκήσουν το δικαίωμα τους (εκλέγειν / εκλέγεσθαι) θα χρειαστεί να πλαισιωθεί από πρακτικές διευκόλυνσής τους (προσαρμογές) όπως αυτές που αναδύθηκαν στις τελευταίες εκλογές για την Ευρωβουλή, με κείμενα για όλους (Easy-to-Read) βλ. https://noesi.gr/node/10086 από δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με νοητική αναπηρια — σχετικά με την προσέλευση στην κάλπη. Ακόμη και τα πιο πρόσφατα παραδείγματα από την αντιμετώπιση της πανδημίας με ειδικά τηλεοπτικά σποτ για άτομα με αναπηρία, ειδικές εκδόσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) για άτομα με νοητική αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό και συναφείς διαταραχές) βλ. https://noesi.gr/node/10558 δείχνουν τον δρόμο πώς θα μπορούσε να πλαισιωθεί η αλλαγή προς μία άλλη προοπτική του δικαιώματος ψήφου στα άτομα με αναπηρία με βάση τη λειτουργικότητά τους και όχι το είδος της δικαστικής συμπαράστασης που τους παρέχεται από οικεία πρόσωπα. Τέλος, είναι σημαντικό να σας μεταφέρουμε τον προβληματισμό μας, που προκύπτει από το ολιγοήμερο διάστημα της ανοικτής διαβούλευσης του Σχεδίου Δράσης για τα άτομα με αναπηρία. Με γνώμονα το έργο και τις υπηρεσίες της ΧΑΝ προς τα άτομα με αναπηρία, με έμφαση στον ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό, τις κατασκηνώσεις και την εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να λάβουμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο προκειμένου να υποβάλλουμε προτάσεις, έχοντας τη δυνατότητα να διαβουλευτούμε εσωτερικά με τους φορείς που σε κάθε περίπτωση συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου μας. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (YMCA GREECE) - ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ" - ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΥΝ - ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΣΟΝΕ