• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος Κάραλης' | 5 Οκτωβρίου 2020, 15:08

    Επειδή σύντομα κλείνει θα αναφέρω δύο θέματα επιγραμματικά Ένα θέμα που είναι ταμπού αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε στο εθνικό σχέδιο για τα ανάπηρα άτομα είναι η σεξουαλικότητα των ανάπηρων ατόμων και ο σεξουαλικός βοηθός. Βασικό πρόβλημα των αναπήρων είναι η εργασία, μπορεί να δοθούν επιδοτήσεις για κίνητρα ώστε να δημιουργούν η να συμμετέχουν σε εταιρείες, εάν δεν είναι δυνατή η πρόσληψής τους σε κάποιον φορέα του δημοσίου