• Σχόλιο του χρήστη 'Άγγελος Κουτουμάνος' | 5 Οκτωβρίου 2020, 15:20

    Σχετικά με την ανάγκη απογραφής ατόμων με αναπηρία σε πανελλαδική βάση. Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις από το εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό (Eurostat) για την επιτακτική ανάγκη να συμπεριλάβουμε τα άτομα με αναπηρία στη γενική απογραφή της Ελλάδας, το Σχέδιο Δράσης δεν κάνει καμία αναφορά στην συμβατική πια υποχρέωση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσία να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα καταστεί εφικτό στην επόμενη γενική απογραφή πληθυσμού — το 2021 στη χώρα μας. Στην ετήσια (2019) έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ στην ενότητα που αφορά την ικανοποίηση αναγκών των χρηστών αναφέρεται ότι η η ΕΛΣΤΑΤ προγραμματίζει για το 2019: Ενσωμάτωση ερωτημάτων για τα άτομα με αναπηρία στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC), έτους 2019. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στην έρευνα του έτους 2018, με σκοπό την καταγραφή των ατόμων που χρήζουν φροντίδας ή υποστήριξης λόγω χρόνιων προβλημάτων υγείας, αναπηρίας ή ηλικίας, την ύπαρξη ή μη οικονομικής δυνατότητας των ατόμων αυτών για κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών, τους περιορισμούς που υφίστανται σε σωματικές και αισθητηριακές λειτουργίες και δραστηριότητες, τις δυσκολίες προσβασιμότητάς τους σε πεζοδρόμια, μέσα μαζικής μεταφοράς, καταστήματα ή Υπηρεσίες, στις προσαρμογές του χώρου εργασίας τους κ.λπ., πρόκειται να συμπεριληφθούν – κατόπιν αποτίμησης – και στην έρευνα του έτους 2019. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι ενέργειες της ΕΛΣΤΑΤ να επεκταθούν από τις μεμονωμένες έρευνες (όπως η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών) στη Γενική Απογραφή Πληθυσμού της Ελλάδας με έναν τρόπο που θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε εικόνα των αναγκών των ατόμων με αναπηρία σε βασικές παραμέτρους όπως, τον συνολικό αριθμό των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, το είδος της αναπηρίας τους, το ποσοστό της και το επίπεδο της λειτουργικότητάς τους, τα δεδομένα που αφορούν την εργασιακή κατάστασή τους, και άλλα δημογραφικά δεδομένα όπως η ηλικία τους, το φύλο, το μορφωτικό - κοινωνικό - οικονομικό επίπεδό τους κ.ά. Τέλος, η απογραφή των ατόμων με αναπηρία με βάση το είδος της αναπηρίας τους, θα οδηγούσε σε καλύτερη κωδικοποίηση (ταξινόμηση) των αναγκών των ατόμων σε συνάφεια με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (φορείς του δημοσίου τομέα) που ανταποκρίνονται σε αυτές, μεμονωμένα ή συνδυαστικά. 2. Ασφάλεια ατόμων με αναπηρία. Μία σημαντική παράμετρος για το Σχέδιο Δράσης είναι η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας με σκοπό την ασφάλεια των ατόμων των αναπηρία, στις διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής τους, ένα σημείο που δεν φαίνεται να αναφέρεται στο Σχέδιο Δράσης. ΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ Κ.Α.Σ.Π. - ΜΕΛΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ - ΜΕΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ "ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ"