• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ Κ.' | 5 Οκτωβρίου 2020, 15:21

    ΠΥΛΩΝΑΣ I: Το Κράτος στην υπηρεσία του Ατόμου με Αναπηρία ΣΤΟΧΟΣ 6: Παρέχουμε περισσότερες προσβάσιμες υπηρεσίες στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ➢ Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 1 ως εξής: 1. Βελτιώνουμε την προσβασιμότητα σε διαδικασίες των ΚΕΠ ✓ Παρέχουμε ψηφιακή εξυπηρέτηση στην πλατφόρμα myKEPlive με τη χρήση της νοηματικής γλώσσας (εξ αποστάσεως διερμηνείας), της βιντεοκλήσης, του γραπτού κειμένου και του συστήματος μετατροπής ομιλίας σε κείμενο σε πραγματικό χρόνο [speech to text]. Χρονοδιάγραμμα: Πιλοτικά από τον Ιούλιο 2020 σε 43 ΚΕΠ 36 δήμων με δυνατότητα πρόσβασης από όλους τους πολίτες έως τον Δεκέμβριο 2021 ✓ 50 διαδικασίες ΚΕΠ διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Χρονοδιάγραμμα: Έως τον Σεπτέμβριο 2020 Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΥΛΩΝΑΣ II: Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία ΣΤΟΧΟΣ 11: Ανεξάρτητη Διαβίωση ➢ Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 5 ως εξής: 5. ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ και ‘Πρόληψη στο Σπίτι’ ✓ Με το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και ατόμων με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, δίνοντας προτεραιότητα σε αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειάς τους. Για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των κωφών – βαρήκοων πολιτών, μοριοδοτείται επιπλέον η κατοχή βεβαίωσης επάρκειας ελληνικής νοηματικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), οι οποίες 2 σύμφωνα με τον Ν. 4186/17-09-2013, άρθρο 28, παρ. 10: ‘’.... χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών...’’ ✓ Το 2020 το ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ απέκτησε διαρκή χαρακτήρα καθώς το προσωπικό της δράσης αυτής εντάχθηκε στο μόνιμο προσωπικό των Δήμων. ✓ Υποστηρίζουμε με το ‘Πρόληψη στο Σπίτι’ κατοίκους ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες με την κατ’ οίκον διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων και την αυτοματοποιημένη αποστολή των αποτελεσμάτων τους σε συμβεβλημένους ιατρούς μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. . Για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των κωφών – βαρήκοων πολιτών, μοριοδοτείται επιπλέον η κατοχή βεβαίωσης επάρκειας ελληνικής νοηματικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), οι οποίες σύμφωνα με τον Ν. 4186/17-09-2013, άρθρο 28, παρ. 10: ‘’.... χορηγούνται από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών...’’ Xρονοδιάγραμμα: ‘Βοήθεια στο Σπίτι’: Διαρκής δράση ‘Πρόληψη στο Σπίτι’: Εντός του 2021 Υπεύθυνοι φορείς: Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού ΟΤΑ- ΕΕΤΑΑ, Δήμοι ΠΥΛΩΝΑΣ II: Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία ΣΤΟΧΟΣ 12: Εκπαίδευση και Κατάρτιση για όλους ➢ Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 19 ως εξής: 19. Παρέχουμε επαγγελματική κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη σε νέους που είναι Άτομα με Αναπηρία ✓ Θέτουμε συγκεκριμένους δείκτες επίτευξης για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (180 νέα άτομα) και συμβουλευτικής υποστήριξης (180 νέα άτομα) για Άτομα με Αναπηρία στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, στον Φάρο Τυφλών, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Θεσσαλονίκης και για τα Εργαστήρια Προστατευμένης Εργασίας (30 νέα άτομα). ✓ Δημιουργούμε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης για κωφά – βαρήκοα άτομα εντός του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών. ✓ Σχεδιάζουμε τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣEπ) Ένταξης για την απασχόληση και ένταξη Ατόμων με Αναπηρία στην αγορά εργασίας. 3 Χρονοδιάγραμμα: 2020-2021, σε ετήσια βάση Εντός του 2022: Σχεδιασμός ΚοινΣEπ Ένταξης Υπεύθυνος φορέας: Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ΠΥΛΩΝΑΣ II: Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία ΣΤΟΧΟΣ 14: Εργασία και Απασχόληση για όλους ➢ Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 7 ως εξής: 7. Σχεδιάζουμε και θεσπίζουμε σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ νομοθετικό πλαίσιο για τη θέσπιση συνοδών και διερμηνέων ελληνικής νοηματικής γλώσσας για δημόσιους υπαλλήλους με αναπηρία που μετέχουν σε υπηρεσιακές αποστολές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό στο πλαίσιο των καθηκόντων τους Χρονοδιάγραμμα: Έως τον Ιούλιο 2021 Υπεύθυνος φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών ΠΥΛΩΝΑΣ II: Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία ΣΤΟΧΟΣ 17: Προστασία και Ασφάλεια σε καταστάσεις κινδύνου και εκτάκτου ανάγκης ➢ Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 1 ως εξής: 1. Βελτιώνουμε την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες εκτάκτου Ανάγκης ✓ Καθιστούμε, με την Υπηρεσία Επικοινωνιών Εκτάκτου Ανάγκης 112, εφικτό τον αυτόματο εντοπισμό της ακριβούς θέσης του καλούντος σε περιπτώσεις κλήσης, αποστολής μηνύματος SMS ή βιντεοκλήσης στην ελληνική νοηματική γλώσσα στο 112 από έξυπνο κινητό τηλέφωνο. ✓ Πραγματοποιούμε δράσεις ενημέρωσης σε επίπεδο Δήμων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αξιοποιούμε τις εθελοντικές οργανώσεις του μητρώου της Γενικής Γραμματείας για τη διάχυση της πληροφορίας. ✓ Διερευνούμε συνέργειες με τους Δήμους για την κατάρτιση καταλόγων με στοιχεία επικοινωνίας των Ατόμων με Αναπηρία που κατοικούν εντός των ορίων αρμοδιότητάς τους, με προηγούμενη ρητή συναίνεση αυτών, για τη στοχευμένη δρομολόγηση δράσεων προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και το είδος της αναπηρίας (κινητική αναπηρία, αναπηρία όρασης, ακοής, ομιλίας, νοητική αναπηρία, αόρατη αναπηρία, όπως αναπνευστικές διαταραχές, κατάθλιψη, διαβήτης, σχιζοφρένεια). Χρονοδιάγραμμα: Εντός του 2021 Υπεύθυνος φορέας: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 4 Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Google, πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ➢ Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 4 ως εξής: 4. Εξασφαλίζουμε την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την προστασία των Ατόμων με Αναπηρία σε περίπτωση σεισμού και συνοδών φαινομένων ✓ Υλοποιούμε επιμορφωτικά σεμινάρια και παρέχουμε σειρά εντύπων, αφισών και tablet εφαρμογών για Άτομα με Αναπηρία στα ελληνικά και στα αγγλικά για θέματα αντισεισμικής προστασίας και σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών. Ενδεικτικά: ✓ 25 σεμινάρια για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και εκπαιδευτικούς υπεύθυνους για τη σύνταξη σχολικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, εργαζόμενους Κέντρων Κατάρτισης, γονείς και εκπαιδευτές Ατόμων με Αναπηρία σε όλη τη χώρα. ✓ Έντυπο και αφίσα για την προστασία σε περίπτωση σεισμού με τη μέθοδο ‘εύκολο να διαβαστεί’ (easy to read), για να στηρίξουμε την αυτενέργεια των ατόμων με μαθησιακές και επικοινωνιακές δυσκολίες σε περίπτωση σεισμού. ✓ Αναρτούμε το ενημερωτικό υλικό του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) σε Ψηφιακή Βιβλιοθήκη. ✓ 3 video με οδηγίες αντισεισμικής προστασίας στη νοηματική, με υποτιτλισμό. Χρονοδιάγραμμα: Εντός του 2022: υλοποίηση δράσεων Σεπτέμβριος-Ιούλιος κάθε έτους: διεξαγωγή σεμιναρίων Υπεύθυνος φορέας: : Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Εμπλεκόμενος φορέας: Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ) ΠΥΛΩΝΑΣ II: Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία ΣΤΟΧΟΣ 19: Προστασία Πολιτών Τρίτων Χωρών και Ασυνόδευτων Ανηλίκων ➢ Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 5 ως εξής: 5. Διασφαλίζουμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση όλων των παιδιών που αιτούνται Άσυλο ✓ Εκπονούμε πρωτόκολλο συνεργασίας των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη μετακίνηση ανήλικων πολιτών τρίτων χωρών με αναπηρία σε κατάλληλες εκπαιδευτικές 5 δομές. Χρονοδιάγραμμα: ́Εως τον Δεκέμβριο 2020 ✓ Προωθούμε δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, την πολιτισμική διαμεσολάβηση και τη διερμηνεία στο σχολικό περιβάλλον. Χρονοδιάγραμμα: ́Εως τον Δεκέμβριο 2020 ✓ Φροντίζουμε για τη γλωσσική ένταξη, μέσω ιδίως της εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας από εκπαιδευτικούς πιστοποιημένους στην κατάρτιση Ατόμων με Αναπηρία. Φροντίζουμε για τη γλωσσική ένταξη των κωφών – βαρήκοων ατόμων, μέσω της εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας από κωφούς – βαρήκοους διερμηνείς, γνώστες της διεθνούς νοηματικής. ✓ Χρονοδιάγραμμα: Έως τον Δεκέμβριο 2023 Υπεύθυνοι φορείς: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου – Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΠΥΛΩΝΑΣ III: Προσβασιμότητα ΣΤΟΧΟΣ 20: Προσβασιμότητα στο Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον ➢ Προτείνουμε την τροποποίηση της παρ. 1 ως εξής: 1. Δημιουργούμε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την παρακολούθηση βελτιώσεων προσβασιμότητας στο δομημένο περιβάλλον οριζόντια, αποφασιστικά και αποτελεσματικά, ξεκινώντας από τα κτήρια του Δημοσίου ✓ Δημιουργούμε ηλεκτρονική πλατφόρμα απογραφής κτηρίων του Δημοσίου και καταχώρισης των αναγκαίων παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). ✓ Χαρτογραφούμε τα σημεία παρέμβασης, σχεδιάζουμε data-driven στρατηγική υλοποίησης και εκτίμησης προϋπολογισμού. ✓ Σχεδιάζουμε τον επιτελικό συντονισμό της διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων προσβασιμότητας και απαιτούμενων βελτιώσεων από αρμόδια όργανα. ✓ Αξιοποιούμε τις ‘Τεχνικές Oδηγίες’ προσαρμογής υφιστάμενων κτηρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ✓ Εισηγούμαστε νομοθετικές διατάξεις για την επιτάχυνση διαδικασιών και εργασιών αποκατάστασης προσβασιμότητας κτηρίων του δημοσίου. ✓ Παρακολουθούμε την υλοποίηση των δεσμεύσεων βελτίωσης προσβασιμότητας από τα 6 Υπουργεία και τους ΟΤΑ αξιοποιώντας τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα και το δίκτυο σημείων αναφοράς που εποπτεύει ο Υπουργός Επικρατείας ως Συντονιστικός Μηχανισμός στη Κυβέρνηση. ✓ Αξιοποιούμε το πληροφοριακό σύστημα ΜΑΖΙ της Προεδρίας της Κυβέρνησης για την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των δράσεων βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας από τα Υπουργεία. ✓ Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις όπως η κατασκευή ανελκυστήρων με θυροτηλεόραση ή μηχανικών μέσων κάλυψης υψομετρικών διαφορών και χώρου πρόσβασης, η τοποθέτηση ράμπας ή αναβατόριου, η τοποθέτηση φωτεινών συστημάτων συναγερμού, η διαμόρφωση χώρων υγιεινής ΑμεΑ και χώρων στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, η ειδική διαγράμμιση πλησίον εισόδων κτηρίων σε μονάδες υγείας, σχολικά κτήρια, αστυνομικές υπηρεσίες και καταστήματα κράτησης, κτιριακές εγκαταστάσεις Υπουργείων, αθλητικές υποδομές, δικαστήρια. ✓ Διερευνούμε σε κάθε στάδιο υλοποίησης της οριζόντιας δράσης τις δυνατότητες χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, από ευρωπαϊκούς πόρους αλλά και στοχευμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για σχολικά κτήρια, μονάδες υγείας, χώρους πολιτισμού και αθλητισμού και δομές κοινωνικής πρόνοιας. Χρονοδιάγραμμα: 2020-2022 Υπεύθυνοι φορείς: Υπουργός Επικρατείας, Συντονιστικός Μηχανισμός (πολιτικός συντονισμός), Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΤΕΕ Εμπλεκόμενοι φορείς: Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εσωτερικών