• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμητρα Γκασούκα' | 14 Ιανουαρίου 2021, 13:09

    Η ΕΕΔΑ αποτελεί τον εθνικό θεσμό για τα δικαιώματα του ανθρώπου και είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας στα ζητήματα προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ΕΕΔΑ έχει νομική προσωπικότητα και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας. ΑΛΛΑ ΤΙ ΟΞΥΜΩΡΟ;- αναφέρεται στον Πρωθυπουργό-