• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΑΣ' | 5 Σεπτεμβρίου 2010, 05:02

    Το εν λόγω νομοσχέδιο αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία τίθεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής για την Καλή Νομοθέτηση. Πιστέυω ωστόσο πως η προσέγγιση που επιχειρείται ειναι αρκετά αποσπασματική καθώς δεν αντιμετωπίζει σφαιρικά την καλή νομοθέτηση αλλά περιορίζεται στη διευθετηση μεμονομένων ζητημάτων και αγνοει την αναγκαιότητα συνολικής προσέγγισης ολών των κρισιμων θεμάτων. ΕΙδικότερα, η έλλειψη μιας ολιστικής προσέγγισης που θα περιελάμβανε δίχως άλλο την Ανάλυση Επίπτώσεων Ρυθμισης , το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους (Standard Cost Model) και την ευρύτερη μετρηση διοικητικών βαρών, τα πολύτιμα εργαλεία της απλοποίησης, της κωδικοποίησης, της διαβούλευσης κλπ θα οδηγήσει σε μια ακομα αποσπασματική νομοθετική πρωτοβουλία της Ελληνικής Πολιτείας. Προσωπική άποψη αποτελεί πως σήμερα δεν πρέπει να επιτρέπεται μια ρύθμιση να περνάει από το ελληνικό κοινοβούλιο χωρίς να έχει προηγηθεί μια τεκμηριωμένη εκτίμηση ποιοτικών και οικονομικών μεγεθών και παραμέτρων. Από την άλλη, πρέπει αφενός να μεριμνούμε για την κωδικοποίηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων αλλά αφετέρου να επιδιώκουμε τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής νέων κανόνων δικαίου με όλα τα - αρκετα - διαθέσιμα σήμερα εργαλεία. Δεν μπορούμε άλλωστε να αγνοησουμε τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο (μεταξύ άλλων ΟΟΣΑ - Ε.Ε - Mandelkern Report - Ευρωπαική Πολιτική για την καλή Νομοθέτηση κλπ) και να επιμένουμε σε αποσπασματικές προσεγγίσεις οι οποίες θα συμπληρωθούν καποια στιγμή στο μέλλον με νεες αποσπασματικές ρυθμίσεις αναπαράγωντας - παρα τις καλές προθέσεις - την υφιστάμενη προβληματική κατάσταση. Ειναι κρίμα η πολιτική για την καλή νομοθέτηση στην Ελλάδα να εξαντλείται στην πράξη στην εγκύκλιο του Πρωθυπουργού για την ανάλυση επιπτώσεων του 2006, όπως αυτη έχει προσφάτως επικαιροποιηθεί, ενώ εκτιμώ πως τόσο η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης πρέπει να αναλάβει τον κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και τη χάραξη της εν λόγω πολιτικής όσο και η Ειδικη Υπηρεσια του Υπουργείου Εσωτερικών - ΕΥΣΣΕΠ πρέπει να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους οικονομικους - και μη - πόρους προς την ιδια κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ