• Σχόλιο του χρήστη 'Σπύρος Απέργης' | 14 Ιανουαρίου 2021, 16:29

    Το σχέδιο νόμου προβαίνει σε ρυθμίσεις θεσμικής αναβάθμισης και ενίσχυσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ανταποκρίνεται σε σοβαρό βαθμό στις προτάσεις που έχει καταθέσει αναλυτικά η Εθνική Επιτροπή. Ελπίζω οι όποιες αλλαγές μέχρι την ψήφιση του νόμου να είναι μόνο προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής, της περαιτέρω ενίσχυσής της σε προσωπικό και του εμπλουτισμού της με κοινωνικούς φορείς με αξιόλογη παρουσία στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απαιτείται και η οικονομική ενίσχυση της Εθνικής Επιτροπής με επαρκή χρηματοδότηση από εθνικές και ευρωπαικές πηγές ώστε να ενισχυθεί η φωνή της υπέρ της πλήρους εφαρμογής και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.