• Σχόλιο του χρήστη 'Λ. Τρικαλινου, PhD' | 26 Μαΐου 2022, 18:42

    Το ΙΕΚΕΠ, ως μη κερδοσκοπικός φορέας που παρέχει υπηρεσίες (επανα)προσανατολισμού, συμβουλευτικής για την εργασία, δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης από το 1991 μέχρι σήμερα, διαβάσαμε με πολύ ενδιαφέρον την Εκθεση, με τα συμπεράσματα της οποίας εν πολλοίς συμφωνούμε. Θεωρούμε ωστόσο απαραίτητο να συμπεριληφθεί σ' αυτή η ανάγκη-πρόκληση να ενθαρρυνθούν με άμεσο και πρακτικό τρόπο οι συνέργειες και οι συνεργασίες μεταξύ δημόσιου τομέα και φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Ειδικά όσον αφορά τον Στόχο 4, κρίνουμε αναγκαίο να εκφραστεί με σαφή τρόπο η δέσμευση για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της γνώσης που έχουν φορείς όπως εμείς. Πρόκειται για φορείς που έχουν επενδύσει την εμπειρία που έχουν αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια για να αυξήσουν τις δυνατότητές τους, είναι αδειοδοτημένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για συγκεκριμένες υπηρεσίες που στην Εκθεση δηλώνεται σαφώς ότι είναι αναγκαίες ιδίως σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της φτώχειας, όπως η συμβουλευτική, η δια βίου μάθηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και η επαγγελματική κατάρτιση.