• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΥΝΑΜΗ Δίκτυο Υποστήριξης Ατόμων Μεγαλύτερης Ηλικίας' | 26 Μαΐου 2022, 20:27

    1. - η απουσία επαρκών υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, ιδίως για όσους ζουν χωρίς οικογενειακή υποστήριξη ή με οικογένειες που δεν είναι σε θέση να φροντίσουν, σημαίνει ότι όσοι δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους ζουν χωρίς επαρκή φροντίδα και υποστήριξη. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της φτώχειας μεταξύ των γηραιότερων ηλικιωμένων. 3. - η μετάβαση προς έναν γιατρό δημόσιας περίθαλψης μπορεί κάλλιστα να βοηθήσει πολλούς ηλικιωμένους, όπου ο γιατρός έχει επαρκή εμπειρία και υποστήριξη 4. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση για τους άνω των 40 ετών παραμένει εντελώς ανεπαρκής 8. Η αγνόηση της ικανότητας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ιδίως των γυναικών, να συνεισφέρουν στο εργατικό δυναμικό αποτελεί διάκριση με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ευημερία και τη φτώχεια αργότερα στη ζωή. 11. Προσβάσιμες πόλεις σημαίνει πόλεις που είναι κατάλληλες και για τον μεγάλο ηλικιωμένο πληθυσμό τους, πολλοί από τους οποίους αποθαρρύνονται από το περπάτημα ή το ποδήλατο λόγω των κακοσυντηρημένων πεζοδρομίων και της ελάχιστης μέριμνας για τους πεζούς.