• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Λ. Γεωργακόπουλος' | 16 Αυγούστου 2010, 06:44

    Το μέλλον της χώρας είναι στα χέρια αυτής της επιτροπής. Θα έχει την τόλμη να προτείνει την άρση των μυριάδων κανόνων κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία, από ωράρια καταστημάτων έως τους περιορισμούς δραστηριοτήτων κάθε τύπου επιχείρησης και "επαγγέλματος"; Θα βρεί τρόπο να μειώσει την δομική γραφειοκρατεία (οι πολλαπλές υπηρεσίες που χρειάζεται όλες να αποφανθούν για να πράξει το κράτος που οδηγεί στην απραξία); Θα προτείνει μέτρα για να επιταχύνει και ενισχύσει την απονομή της δικαιοσύνης; Θα δόσει στον συνήγορο του πολίτη μιά συνοπτική διαδικασία για να ακυρώνει πράξεις της διοικήσεως ή τουλάχιστον τοπικών φορέων; Λιγότερης σημασίας αλλαγές: να επιτραπεί η πτώχευση όλων των ατόμων (όχι μόνον εμπόρων), να μειώσει ή εξαλείψει την ανάγκη αδειών για κάθε τί και να απλουστεύσει την έκδοση άλλων, κατά το δυνατόν μέ εξετάσεις και έκδοση μέσω διαδυκτίου (π.χ., η άδεια για μικρό ταχύπλοο να εκδίδεται αυτομάτως σε όσους περάσουν μια εξέταση γνώσεως κανόνων πλεύσης στο διαδύκτιο).