• Σχόλιο του χρήστη 'Mαρία Κεραμέως' | 16 Αυγούστου 2010, 17:46

    Η Επιτροπή αναμόρφωσης του δικαίου, που προτείνεται με αυτό το νομοσχέδιο, είναι προφανώς πολύ σημαντική για να αποφασίζεται η σύνθεσή της από έναν μόνο άνθρωπο, και δη με γενικές αρμοδιότητες, όπως είναι ο ονομαζόμενος υπουργός «Επικρατείας». Αρμοδιότερος είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης λόγω του αντικειμένου του, ο οποίος δεν προβλέπεται σε αυτή την πρόταση-νομοσχέδιο ούτε ως μέλος της επιτροπής. Το κριτήριο που προτείνεται για την επιλογή των μελών της επιτροπής είναι αόριστο (η «συναφής εξειδίκευση»).