Άρθρο 53: Λήξη θητείας μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε, Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε, Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν.4283/2014 (Α’ 189) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η παρ. 2 του έκτου άρθρου του ν. 3839/2010 (Α’ 51) όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 8 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής μονάδας.

β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία.

γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν.4283/2014 (Α’ 189) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Η παρ. 3 του έκτου άρθρου του ν. 3839/2010 (Α’ 51) όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 9 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) Τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από διευθυντή σχολικής μονάδας.

β) Δύο εκπαιδευτικούς με τουλάχιστο δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία.

γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών».

3. Μετά την επιλογή και τοποθέτηση των νέων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ,) των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε,) και των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Τα παραπάνω Συμβούλια ανασυγκροτούνται κατά το οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

4. Από τη ρύθμιση της παραγράφου 3 εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους.

 • 25 Ιουνίου 2015, 17:39 | Καίτη

  Οι δύο εκπαιδευτικοί, συμφωνώ με τον κο Κώστα Π. ότι εκτός από την 15ετή εκπαιδευτική υπηρεσία, θα πρέπει να διαθέτουν και αυξημένα τυπικά προσόντα: διδακτορικό, μεταπτυχιακό, πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση νομικών επιστημών), για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στο δύσκολο έργο του υπηρεσιακού συμβουλίου.Ή να υπάρχει και εκπρόσωπος από το δικηγορικό σύλλογο, τον οποίο θα έχει ορίσει ο σύλλογος εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 • 25 Ιουνίου 2015, 11:16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.

  Επειδή κάθε κυβέρνηση (αν όχι κάθε Υπουργός Παιδείας) τροποποιεί τις διατάξεις που αφορούν τη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων κατά το δοκούν, προτείνω τη συμμετοχή ως τακτικών μελών, σταθερά πλέον:
  1) στα ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ των Διευθυντών σχολικών μονάδων που συγκέντρωσαν κατά τη διαδικασία επιλογής στελεχών τα περισσότερα (συνολικά ή σταθερά) μόρια σε κάθε περιοχή,
  2) στα ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ των Διευθυντών εκπαίδευσης που συγκέντρωσαν κατά τη διαδικασία επιλογής στελεχών τα περισσότερα (συνολικά ή σταθερά)μόρια σε κάθε περιφέρεια και
  3) στα ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ και ΚΥΣΕΕΠ των Διευθυντών εκπαίδευσης που συγκέντρωσαν κατά τη διαδικασία επιλογής στελεχών τα περισσότερα (συνολικά ή σταθερά)μόρια σε όλη τη χώρα.

 • 24 Ιουνίου 2015, 22:38 | Αθηνά Χ.

  Να οριστούν σαφή κριτήρια για το πώς θα επιλέγονται οι 2 εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν, να προκηρύσσονται οι θέσεις και να γίνονται όλα με την απαραίτητη διαφάνεια!

 • 24 Ιουνίου 2015, 17:20 | τ.κ.

  Πώς είναι δυνατόν τα δύο τακτικά μέλη του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ να είναι εκπαιδευτικοί με μόνο κριτήριο την 15ετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία;
  Δεν θα πρέπει να έχουν και διοικητική προϋπηρεσία όταν η θέση που θα καλύψουν είναι καθαρά διοικητική;
  Όλοι οι προηγούμενοι νόμοι(Ν.2190/1994, Ν.3839/2010, Ν.3848/2010, Ν. 4283/2014) θεωρούσαν απαραίτητη τη διοικητική προϋπηρεσία.
  Τώρα γιατί δεν χρειάζεται;
  Γιατί συνεχώς ο πήχης των προσόντων πρέπει να κατεβαίνει;

 • 22 Ιουνίου 2015, 19:52 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 53 ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ 5/ΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΠΠΣ, ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 2012, ΤΩΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ; ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η ΟΧΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ Η ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΣΕ ΠΠΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΤΥΠΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ!

 • 21 Ιουνίου 2015, 11:45 | ΚΩΣΤΑΣ Π.

  Οι δύο εκπαιδευτικοί, εκτός από την 15ετή εκπαιδευτική υπηρεσία, θα πρέπει να διαθέτουν και αυξημένα τυπικά προσόντα: διδακτορικό, μεταπτυχιακό, πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση νομικών επιστημών), για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στο δύσκολο έργο του υπηρεσιακού συμβουλίου.

 • 20 Ιουνίου 2015, 00:52 | P. A

  Τα ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ να αποτελούνται
  1 Από το Δντή Εκπαίδευσης
  2 Από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων
  3 Από τον προϊστάμενο διοικητικών θεμάτων ή άλλο διοικητικό υπάλληλο ΠΕ (Οι 2 και 3γνωρίζουν καλύτερα τη νομοθεσία)
  4 τους δύο αιρετούς