- Υπουργείο Εσωτερικών - http://www.opengov.gr/ypes -

Άρθρο 05 – Αυτοκίνητα Οχήματα Ειδικής Χρήσης

Για τις τεχνικές προδιαγραφές Αυτοκίνητων Οχημάτων Ειδικής Χρήσης δείτε εδώ [1]