• Σχόλιο του χρήστη 'Χαράλαμπος Γάσπαρης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΙΕ/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Κώστας Λαμπρινός, Διευθυντής Ερευνών, ΚΕΜΝΕ/Ακαδημία Αθηνών' | 2 Ιουνίου 2016, 23:36

    2γ: Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται μειωμένη εισφορά για τους Έλληνες μέλη ΔΕΠ και ερευνητές, επιστήμονες, καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.