• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Β. Κορρέ' | 3 Ιουνίου 2016, 02:04

    παρ. 3: Ο διορισμός Προέδρου πρέπει να έχει ευρύτερες συναινέσεις για να αποφευχθούν μεταγενέστερα προβλήματα. Δεν μπορεί να "ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από εισήγηση, ..., τριμελούς Επιτροπής που συγκροτεί προς τούτο με απόφασή του ο Υπουργός Εξωτερικών." Πρέπει να εμπλακούν τα σχετικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυρίως να υπάρχει ανοιχτή προκήρυξη των ενδιαφερομένων. Τέλος, πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένα και σταθερά προσόντα, πέρα από τα τυπικώς -και αορίστως- οριζόμενα εδώ.