• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Β. Κορρέ' | 3 Ιουνίου 2016, 02:47

    Παρ. 2.: Ως Πρόεδρος του Ινστιτούτου διορίζεται πρόσωπο με διακεκριμένο έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, συναφή προς τις εν γένει δραστηριότητες του Ινστιτούτου. Παρ 4.: Η θέση του Προέδρου δεν είναι ασυμβίβαστη με τη θέση μέλους Δ.Ε.Π. Ελληνικού ΑΕΙ ή ανώτατου υπαλλήλου του δημοσίου τομέα της Ελλάδος. Ο ανώτατος υπάλληλος του δημοσίου τομέα μπορεί να είναι το "πρόσωπο με διακεκριμένο έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία"; Αυτό το πρόσωπο όμως θα κληθεί να ελέγξει τη σκοπιμότητα μιας επιστημονικής δράσης ανάλογα με τους σκοπούς του ινστιτούτου εφόσον ο επιστημονικός διευθυντής είναι υφιστάμενός του!!! Contradictio in terminis μέσα στο ίδιο άρθρο.