• Σχόλιο του χρήστη 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ' | 3 Ιουνίου 2016, 10:05

    Στο άρθρο 1 στη παρ. 4 δεν είναι σαφές αν η υποχρέωση διδακτορικού διπλώματος ισχύει και για το διπλωματικό υπάλληλο με πρεσβευτικό βαθμό. Αν ομιλεί η διάταξη για κατέχοντα διδακτορικό δίπλωμα εμπειρογνώμονα πρεσβευτή σύμβουλο Α΄ τότε είναι φωτογραφική διάταξη. Επί πλέον γιατί η απαίτηση διδακτορικού όταν υπάρχει πλέον επιστημονικός διευθυντής; Προτιμότερη θα ήταν μια αναδιατύπωση ως εξής: 4. Προϊστάμενος του Κ.Α.Σ. ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό τουλάχιστον πληρεξουσίου υπουργού Β΄ ή αντιστοίχου βαθμού άλλου κλάδου του ΥΠΕΞ. Ο Προϊστάμενος ασκεί την διοικητική διεύθυνση της οργάνωσης και λειτουργίας του Κ.Α.Σ. Επίσης λόγω της αλλαγής της ονομασίας καλό θα ήταν να προστεθεί τέλος διάταξη που να ορίζει ότι όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρεται το ΕΚΑΣ εννοείται στο εξής το ΚΑΣ.