• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Κωνσταντινίδου' | 3 Ιουνίου 2016, 12:43

    14.2 Η συνάφεια του έργου του Προέδρου με τις «εν γένει δραστηριότητες» του Ινστιτούτου θα πρέπει διευκρινιστεί αν αφορά τις διοικητικές ή τις επιστημονικές δραστηριότητες ή και τις δύο. Αν συμβαίνει το τελευταίο, τότε έχουμε εν μέρει ταύτιση δραστηριοτήτων του Προέδρου με εκείνες του Διευθυντή.