• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Κωνσταντινίδου' | 3 Ιουνίου 2016, 12:45

    14.3 Ο διορισμός του Προέδρου από τον υπουργό εξωτερικών με βάση εισήγηση επιτροπής που συγκροτείται από τον ίδιο τον υπουργό μπορεί να προσδώσει πολιτική διάσταση στη διαδικασία, μη συμβατή με ένα ίδρυμα που έχει αυστηρά επιστημονικά χαρακτηριστικά.