• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.' | 10 Ιανουαρίου 2012, 14:44
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παράγραφο 1 μετά τη λέξη «αλιείς» να προστεθεί «ή υδατοκαλλιεργητές». Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.