• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.' | 10 Ιανουαρίου 2012, 14:10
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η ρύθμιση της παραγράφου 1 για τις παραβάσεις των διατάξεων για τον Αλιευτικό Τουρισμό του προτεινόμενου Σχεδίου Νόμου, είναι χωρίς έρεισμα, αν όχι παράλογη. Οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 του Ν.Δ. 420/70, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, θα πρέπει να επιβάλλονται αποκλειστικά και μόνο για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας. Για τις παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν τον Αλιευτικό Τουρισμό θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικές κυρώσεις, όπως αυτές των επόμενων παραγράφων 2 και 3 του άρθρου, (ή και χρηματικά πρόστιμα) που θα έχουν συνέπειες για την άσκηση της δραστηριότητας του Αλιευτικού Τουρισμού και σε καμία περίπτωση να μην επηρεάζεται η αλιευτική δραστηριότητα του σκάφους και του κατόχου του ή του κυβερνήτη του (π.χ. αργία του σκάφους). Νίκος Αναγνόπουλος – APC Α.Ε.