• Σχόλιο του χρήστη 'Φώτης Ζέρβας' | 24 Ιανουαρίου 2013, 20:08
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στη δεύτερη γραμμή: "... του ν.557/1987...": Να διορθωθεί με το σωστό: "... της Αποφ. Γ.Γ. ΕΟΤ 530992/28.9.87 - ΦΕΚ 557 Β 1987 (Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων)..."