• Σχόλιο του χρήστη 'Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.' | 25 Ιανουαρίου 2013, 17:29
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στη Συμπλήρωση διατάξεων του νόμου 4093/2012, πρέπει να γίνει η επέκταση των διατάξεων του άρθρου 33 βάσει της πρότασης της Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. μετά την ψήφιση του νόμου 4093/2012 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, και ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 5 της υποπαραγράφου Η2, καθώς δεν έχουν συμπεριληφθεί τα καταλύματα του κλάδου μας, ενώ έχουν ενταχθεί αποκλειστικά τα Κύρια Τουριστικά Καταλύματα, σε αντίθεση με τον προγενέστερο νόμο (2696 Α’ 1999), και αντίθετα με παλαιότερο αίτημά μας. Οι επιχειρηματίες του κλάδου που αντιπροσωπεύει το 50% των τουριστικών κλινών είναι αναγκαίο όσοι το επιθυμούν να διαθέτουν νόμιμα μεταφορικό μέσο για δωρεάν μεταφορά των επιβατών- πελατών τους, καθώς ένας σημαντικός αριθμός επιχειρηματιών ανά την επικράτεια διαθέτουν ήδη mini bus 8 + 1 θέσεων, όντας θωρακισμένοι νομικά με μία σειρά υπουργικών αποφάσεων (828 Β’ 1976, κλπ) που τους δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουν άνευ κομίστρου τους πελάτες των καταλυμάτων τους από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις και αντίστροφα.