• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκη Νικολοπούλου' | 25 Ιανουαρίου 2013, 19:16
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Πολιτείας στο χώρο του τουρισμού, εκτιμώ ότι, τουλάχιστον στη παρούσα φάση, δεν προσφέρει κάτι καινούργιο η μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού. Και αυτό, διότι: 1. Μεταξύ άλλων, η δραστηριότητα του Τμήματος για την πιστοποίηση της ποιότητας των επιχειρήσεων εστίασης με την χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας είναι σαφώς επιχειρησιακού προσανατολισμού, ενώ το Υπουργείο διαδραματίζει ουσιαστικό επιτελικό/στρατηγικό ρόλο. 2. Είναι αναγκαία η διαδραστική/αλληλοσυμπληρωματική λειτουργία του Τμήματος με άλλες μονάδες του ΕΟΤ όπως η Δ/νση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης και η Δ/νση Υπηρεσιών Εξωτερικού-Δημοσίων Σχέσεων. Με τον τρόπο αυτόν δύναται να ενισχυθεί η προβολή της ελληνικής γαστρονομίας (μέσω της προβολής του θεσμού του Ειδικού Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας αλλά και των επιχειρήσεων, οι οποίες το διαθέτουν). 3. Το προτεινόμενο πλαίσιο νομοθεσίας για τις δραστηριότητες του Τμήματος υπό το Υπουργείο Τουρισμού είναι ακριβής αντιγραφή του υφιστάμενου πλαισίου (ΠΔ 343/2001). Σε περίπτωση οργανωτικής αλλαγής θα απαιτηθούν και αντίστοιχες νομοθετικές παρεμβάσεις, προκειμένου να ρυθμιστούν ζητήματα, που θα ενισχύουν τη διαδραστικότητα του Τμήματος με τις άλλες μονάδες, είτε του ΕΟΤ, είτε του Υπουργείου, για την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας της μονάδας. Επισημαίνω, ότι, το Τμήμα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και στελέχη με εξειδικευμένη επιμόρφωση και διαπίστευση.