• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΤ' | 26 Ιανουαρίου 2013, 12:49
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Παράγραφος 2. Με το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 επιχειρείται να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ στο Υπουργείο Τουρισμού. Προφανώς, δεν ελήφθη υπόψη ότι, για να ασκήσει τις αρμοδιότητες αυτές η συγκεκριμένη υπηρεσία του ΕΟΤ, έχει ειδική διαπίστευση από το ΕΣΥΔ η οποία έχει πρόσφατα ανανεωθεί για άλλα τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, τα πάνω από εκατό στελέχη του ΕΟΤ, τα οποία διαμορφώνουν το σύστημα πιστοποίησης ποιότητας και χορηγούν τα ειδικά σήματα ποιότητας, έχουν υποστεί ειδική εκπαίδευση και έχουν διαπιστευτεί για το σκοπό αυτό από το ΕΣΥΔ. Το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι στο χρονικό διάστημα που ο ΕΟΤ ασκεί την πιστοποίηση της ποιότητας των τουριστικών καταλυμάτων, δεν έχει υποβληθεί ούτε μία ένσταση προς εξέταση από την επιτροπή πιστοποίησης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των φορέων του τουρισμού, καθώς και εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η διατύπωση του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της προχειρότητα με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο νόμου, διότι θα έπρεπε να έχουν ήδη συσταθεί και πιστοποιηθεί οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού που θα ασκήσουν τις μεταφερόμενες από τον ΕΟΤ αρμοδιότητες ποιοτικού ελέγχου πριν να μεταφερθούν πολύ πριν τη μεταφορά τους. Στο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να συσταθούν και να διαπιστευτούν οι υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού δεν θα υπάρχει ποιοτικός έλεγχος της τουριστικής αγοράς. Επιπλέον, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εργασιακά και ασφαλιστικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι πιθανόν να μεταφερθούν από τον ένα φορέα στον άλλο.